Dzisiejsza data:

etymologia: (grecki)

eikon - obraz, stasis - postawienie

 

Bogato zdobiona ściana we wnętrzu cerkwi, oddzielająca część z ołtarzem od części przeznaczonej dla wiernych. Na ikonostasie zawieszone są w określonym porządku ikony. Ikonostas ma troje drzwi, z których środkowe noszą nazwę "carskich wrot".