Dzisiejsza data:

in effigie

etymologia: (łaciński)
in effigie – w obrazie

        obecna w prawie europejskim od czasów średniowiecza norma pozwalająca na wykonanie kary śmierci na wizerunku skazanego, który nie dożył egzekucji lub zbiegł

wykonanie polegało na zniszczeniu lub przybiciu jego wizerunku na szubienicy