Dzisiejsza data:

grodzisko

grodziszcze, horodyszcze

(archeologia) - pozostałości umocnionych osad lub grodów w postaci kolistych lub wielobocznych (w podstawie) wałów ziemno-drewnianej konstrukcji, znanych na naszych ziemiach od schyłku epoki brązu i okresu halsztackiego, ale pochodzących przede wszystkim z okresu wczesnego średniowiecza.